Proiecte - Imobil de locuinte colective cu parter functiune mixta S+P+8E

Imobil de locuinte colective cu parter functiune mixta S+P+8E


proiect Description

Proiectare Instalatii HVAC, instalatii desfumare parcaj, instalatii ventilare ALA, instalatii sanitare si stingere incendiu, retele exterioare.

Faza: D.T.A.C., P.Th. – D.E.